FarmTR Tarım Teknolojilerinin amacı sadece verimliliği artırmak değildir. Daha az ya da daha temiz enerji harcayarak, çevreye zarar vermeden, çiftçinin hayatını kolaylaştırarak
verimli ve kaliteli ürünler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Topraksız Tarım Nedir?

Topraksız tarım, toprağa gereksinim duyan, sucul olmayan karada yetişen bitkilerin, besin maddeleri içeren bir çözelti yardımıyla yetiştirilmesidir.

Topraksız Tarım Nedir?

Topraksız tarım, hidroponik, aeroponik ve akuaponik sistem olarak 3 farklı şekilde uygulanabilir.

Hidroponik (sulu) sistemlerde besin kökleri sıvı bir besin çözeltisi ya da katı destekli (torba, saksı, viol gibi kaplardaki) çözelti içinde yer alır. Besin çözeltisi damlama ya da yağmurlama (sulama) ile ortama nakledilir.

Aeroponik (havaya dayalı) sistemlerde besin, bitkinin çıplak köküne sis formunda verilir. Zamanlayıcı özellikli pompalar, çözeltiyi düzenli aralıklarla havaya püskürterek besleme yapar.

Akuaponik sistemde ise su balık ile bitki yetiştiriciliği entegre şekilde yürütülür. Balıkların yaşadıkları su, bitki kökleri için önemli besinler (atıklar) taşır, böylece hem balıkların yaşam alanının bitkiler aracılığıyla temizlenmesi hem de besin değeri yüksek bitkilerin yetişmesi mümkün olur.

Adından da anlaşılacağı gibi toprağın dahil olmadığı bu üretim şekli, tarım teknolojilerindeki muazzam yenilikler ile insanlığın yeni ihtiyaçları doğrultusunda hızla benimsenmiş ve yaygınlaşmıştır.

Neden Topraksız Tarım?

Çevrecidir.
Su, ilaç, gübre gibi girdilerin yanı sıra her türlü enerji optimum verim ile kullanılır.
Topraklı tarıma nazaran çok daha temiz, hijyenik ürünler sağlar.

Besin üretim süreçlerinin günümüzde, temiz su kaynaklarının ve fosfor gibi takviyelerin sınırlılığı, iklim değişimine bağlı hava koşulları, haşarat ve toprak kaynaklı hastalıkların dağılımı, nüfus artışına bağlı kıtlık gibi ciddi risklerle karşı karşıya olduğu bilinmektedir.

Bunların yanı sıra, tarıma elverişli arazi ve iklim kısıtlılığı, üretim alanlarından merkez bölgelere taşımacılık maliyetlerinin ve çevreci yaptırımların artması gibi pek çok etken; sebze, yeşillik gibi mahsülleri kendi yetiştirmek isteyen,  tarım ürünlerinin taşınmasının getirdiği karbon ayak izini azaltmaya çalışan ya da tarım arazisi sahipliği olmayan (özellikle kalabalık şehirlerdeki) birey ve kurumları, susuz tarım uygulamalarına yöneltiyor.

Topraksız Tarım
Topraksız Tarım
Topraksız Tarım
AVANTAJLAR

 • Pratiktir.
 • Aynı alan herhangi bir verimlilik sorunu yaşanmadan tekrar tekrar kullanılabilir.
 • Toprağın hazırlık ve temizlenme süreçlerine kıyasla zaman ve maliyet bakımından oldukça avantajlıdır.
 • Daha az insan gücü gerektirir.
 • Yıl boyu üretim yapılabilir.
 • Suya ve toprağa bağlı hastalıklar çok daha az görülür.
 • Çevresel koşullar -ısı, ışık, nem, kök durumu, besleme aralığı- üzerinde tam kontrol sağlanabilir.
 • Yabancı ot mücadelesi gerektirmez.
 • Bir mahsül, normalde yetişmeyeceği kurak, soğuk ya da ılıman bir bölgede ya da bir metropolde yetiştirilebilir.
 • Keyiflidir.
 • Evinizde, terasınızda kendi mahsüllerinizi yetiştirmenin, bitkilerle günlük olarak ilgilenmenin keyifli zahmeti ile yaşamınızı ve mutfağınızı zenginleştirebilirsiniz.
DEZAVANTAJLAR

 • Yüksek kurulum maliyeti
 • Operasyonel maliyet (ısıtma, soğutma, nemlendirme, besleme)
 • Teknik bilgi (know how) gereksinimi. Yatırımcı ve çalışanların temel tarım, mahsül fizyolojisi ve yeni uygulamalar konusunda temel bilgiye sahip olması gerekir.
 • Kaliteli su ve düzenli elektrik gereksinimi
 • Bitki patojeni bulaşı halinde aynı tank içine hızlı yayılım
 • Günlük bakım gereksinimi