FarmTR Tarım Teknolojilerinin amacı sadece verimliliği artırmak değildir. Daha az ya da daha temiz enerji harcayarak, çevreye zarar vermeden, çiftçinin hayatını kolaylaştırarak
verimli ve kaliteli ürünler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Seracılık da aşağıdaki tüm başlıklar altında hizmet ve uygulamalarımız mevcuttur;

 • Alüminyum ve Galvanize konstrüksiyon
 • Naylon, Polikarbon ve Cam kaplama
 • Birleşik Isı ve Güç Üretimi
 • CO² Zenginleştirme
 • Sera Otomasyon Sistemleri
 • Sera Soğutma
 • Sera İnşaat Temeli
 • Sera Isıtma
 • Yatay Perdeleme Sistemleri
 • Hidroponik Sistemler
 • Böcek Ağı
 • Aydınlatma Sistemleri
 • Hizmet Binası: Kazan Dairesi, Sulama Gübreleme Odası, Paketleme Ünitesi vb.
 • Venlo Tipi Sera İskeleti
 • Havalandırma Mekanizmaları
 • Dikey Perdeleme Sistemleri

Sera Tipleri
1. Hidroponik Sera
2. Jeotermal ve Fabrika Entegreli Seralar 

 • Cam Sera 
 • Polikarbon Sera
 • Fide Sera
 • Muz Serası
 • Sebze Serası
   
Sera Sistemleri
Sera Sistemleri
Sera Sistemleri

HİDROPONİK SERA
Hidroponik tarım; bir topraksız tarım yöntemidir. Bitkiler ihtiyaçları olan besin elementlerini toprak yerine bitkinin ihtiyacı olan minerallerin özel olarak hazırlandığı solüsyonlardan karşılarlar.

Avantajlar: 
Bitkilerin toprakta yetiştirilmelerinin aksine yaklaşık % 50 daha hızlı büyüme
Kapalı bir alanda 365 gün yetiştiricilik 
Hastalık ve zararlıya maruz kalma riskinin daha az olması
Birbirine girmiş kök oluşumu, çapa oluşumu, yabancı ot vb. ile karşılaşmama
Ev, ofis ya da restoran gibi bir ortamda suni ışık altında bir oda ya da örneğin bir depoda bile yetiştiricilik yapılabilmesi.
Topraksız Tarım teknikleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi başlıklandırılabilir. 
 

JEOTERMAL ve FABRİKA ENTEGRELİ SERALAR
Jeotermal kaynaklardan çıkartılan sıcak suyun eşanjörler aracılığı ile sıcaklığının istenilen seviyeye düşürülerek seralara verilmesi ile ısıtılan sera tipleridir. Örneğin Türkiye’de, sıcaklığı genellikle 70°C ve üzerinde olan jeotermal kaynaklar seracılıkta kullanılır. Seralardaki en önemli yetiştirme ve problem faktörlerinden birisi ısıtmadır. Jeotermal kaynaklardan yararlanılarak elde edilen sıcak su ile sağlanan ısıtma sistemi Doğalgaz veya Kömür kazanlarından elde edilen sisteme göre çok daha az maliyetli ve çevre dostudur.

 

Aynı avantajlardan yararlanmak için Jeotermal kaynaklardan direkt yararlanılabildiği gibi Elektrik Üretim İşletmeleri gibi tesislerin Jeotermal suyun kullanımı sonrası atık hale dönüşen kısmından da seraların ısıtılması için istifade edilebilmektedir. Bu yöntemde 85 derecelere kadar sıcak su 2. bir enerji kaynağı olarak mevsim dışı tarım amaçlı kullanılabilmekte ve söz konusu tesisler civarında tarımsal faaliyetler gerçekleştirilebilmektedir.

Cam Sera: 
Galvanize çelik ve Alüminyum kostrüksiyonlardan yararlanılarak imal edilen cam seraların plastik örtülü seralara göre bir takım dezavantajları olduğu gibi avantajları da vardır:
Daha uzun süre kullanılabilirler.
Işık geçirgenliği yüksektir. 
Kolay temizlenir ve bakım masrafı yoktur. 
Cam seralarda verim, plastik örtülü seralara göre daha yüksektir.
Mor ötesi (Ültraviyole) ışıklarından etkilenmez. Kolay kirlenmedikleri için ışık geçirgenlikleri azalmaz. Camlarda buğulanma ve nemlenme olmadığından bitkilerin üzerine su damlaları gelerek bitkilerin hastalanması önlenir.
Bu ve benzeri faktörler göz önünde bulundurularak çeşitli ortam ve şartlarda cam seralar plastik örtülü seralar yerine tercih edilebilmektedir.

Polikarbon Sera: 
Polikarbondan yapılan seralar ürün verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur. 
Polikarbon Levhalar sahip oldukları geçirgenlik özellikleri ile  güneş ışığının kullanımını en üst seviyelere çıkarır.
Sahip oldukları yüksek yalıtım özellikleri sayesinde daha etkili ısıtma ve soğutma sistemi için dahili sıcak kontrolüne yardım eder.
Polikarbon seralar cam seralara göre daha fazla ısı tutma özelliğine sahiptir dolayısıyla ısı kaybı daha azdır.
Polikarbon  daha hafiftir, taşınma ve montajları daha kolaydır.

Fide Sera: 
Toprak şartlarının tohumla ekime uygun olmadığı durumlarda tercih edilebilmektedir .Ayrıca Fide Seracılığının  tarlada üretime göre bir takım avantajları mevcuttur.
Fide serası ile yetiştiricilikte tohum miktarı azalır.
Yazlık sebzeler için erken ilkbahar dönemlerinde düşük sıcaklık riskine karşı fide ortamlarında koruma sağlanabilir.
Fide serası ile yetiştiricilikte bitkilerin normal yetiştirme yerlerinde kalma süreleri kısalır.Böylece arazinin boş kaldığı dönemlerde başka ürünler yetiştirmek mümkün olabilir ve toprak daha verimli kullanılabilir.

Muz Serası: 
Bir tropik iklim bitkisi olan muzun yetişmesi için 20°C’nin üzerinde sıcaklık ve nemli ortam gerekmektedir. Nem % 60 ‘ın üzerinde olmalı ve yıllık yağış belirli bir değerin altına düşmemelidir. Yağış yeterli değil ise sulama yapılmalıdır. Sıcaklık 20°C’nin altına düşmemeli ve muz ağçaları şiddetli rüzgarlara maruz kalmamalıdır.
Seralarda muz yetiştiriciliği sıcaklık, ışık, bağıl nem oranı, hava bileşimi – karbondioksit konsantrasyonu, iç – dış ortam arası sıcaklık farkı vb. etkenler kontrol edilerek gerçekleştirilir.

Sebze Serası: 
Gotik veya tünele tarzı seralarda topraklı veya topraksız ortamlarda sebze, meyve ve çiçek yetiştiriciliği gerçekleştirilebilir.